Centrale Examencommisie

IN LIJN MET DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VAN DE REGERING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS, HEBBEN WIJ BESLOTEN OM ONZE ACTIVITEITEN TIJDELIJK STOP TE ZETTEN TOT MINSTENS ZONDAG 5 APRIL.

U KAN ECHTER NOG STEEDS UW (NIEUWE) AANVRAAG NAAR BIJLES/STUDIEBEGELEIDING OF UW KANDIDATUUR ALS BIJLESLEERKRACHT DOORSTUREN. WIJ ZULLEN DEZE DAN BEHANDELEN EENS ONZE ACTIVITEITEN OPNIEUW STARTEN.

Centrale Examencommissie

Bepaalde jongeren tussen 12 en 25 jaar bereiden zich via thuisonderwijs of zelfstudie voor om deel te nemen aan de examenperiode van de examencommissie van het Vlaamse gemeenschap (centrale examencommissie of voorheen ook wel ‘middenjury’ genaamd).

Ga jij of één van je kinderen deze uitdaging aan en voel je je niet volledig voorbereid? Bijleskantoor StudieCo kan jou helpen met bijles, bijlessen of studiebegeleiding op maat! Ons bijleskantoor kan jou voorzien van een geschikte bijlesleerkracht of studiebegeleider. Iedereen is in de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de examencommissie: leeftijd, nationaliteit en vooropleiding spelen hier geen enkele rol. De examencommissie is de ideale oplossing voor jongvolwassenen die (alsnog) hun diploma middelbaar onderwijs willen behalen.

Er zijn twee zaken essentieel voor het behalen van een diploma via de examencommissie:

  • Een goed inhoudelijk begrip van de hoofd- en bijzaken voor een bepaald vak;
  • Een aangepaste timing en dito starttijdstip en planning van de voorbereiding!

Voor personen die een examentraject aanvatten via de centrale examencommissie, kan bijleskantoor StudieCo meerdere zaken doen:

  • Oriëntatie in het totaalaanbod van programma’s in functie van de concrete interesses van de student;
  • Voorstellen van een bijlesleerkracht/studiebegeleider die de lijnen uitzet en opvolgt om op een succesvolle manier de reeks examens uiteindelijk af te leggen;
  • Samenstellen van een team van bijlesleerkrachten of studiebegeleiders dat instaat voor de inhoudelijke ondersteuning van de leerlingen/studenten voor wat betreft de vakken van de gekozen studierichting.